Print

     ຕອນບ່າຍ ເວລາ 13:30 ຂອງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານ Video Conference ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ສປ ຈີນ ; ອີງຕາມ: ໜັງສືເຊີນ ສະບັບເລກທີ2311/ກຊສ.ກຜງ ວັນທີ 15ຕຸລາ2020 ກົມແຜນການ ແລະການເງິນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານ Video Conference ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ສປປ ລາວ ແລະກະຊວງ ນິເວດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມສປຈີນ.